Akkoord van Albrandswaard

Op maandag 6 Januari 2020 werd het Akkoord van Albrandswaard gesloten. Tijdens een feestelijke slotbijeenkomst op het stadhuis zetten burgemeester Jolanda de Witte namens gemeente Albrandswaard, voorzitter Peter Stoel van muziekvereniging volharding en 59 organisaties hun handtekening. Tussen 1 Oktober en 6 Januari heeft de kopgroep een mooi akkoord weten te maken dat door maar liefst 59 culturele- en sportverenigingen, huisartsen, welzijnorganisaties, ondernemers en fondsen werd onderschreven.

Het Akkoord van Albrandswaard bestaat uit 5 speerpunten!

1. De ontdekpas

We maken een ontdekpas Albrandswaard voor sport, bewegen, cultuur, educatie en welzijn waarmee gebruikers tegen gereduceerd tarief of gratis mee kunnen doen met kennismakingsactiviteiten.

2. Sociaal platform

We maken een centrale marktplaats voor burgers en gemeenschap om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Denk aan bijeenkomsten en een (digitaal) loket, met structurele media-aandacht en opname in gemeentelijke publicaties, zoals de website en gemeentegids.

3. Sterkere verenigingen door inzet maatschappelijk makelaar

We delen elkaars kennis, kunde, materiaal, accommodatie, etc. Waardoor de aangesloten partijen zichzelf als lerende organisatie kunnen versterken. Een maatschappelijk makelaar is nodig om het Akkoord van Albrandswaard in goede banen te leiden.


4. Gezonde leefstijl: iedere inwoner in beweging

We gaan zorgen dat elke inwoner van Albrandswaard minimaal 2x per week kan (gaan) sporten en bewegen en ook cultureel actief is. Gerichte informatie over voeding, slaap, ontspanning en bewegingkomt beschikbaar, passend bij de persoonlijke doelen van de bewoners. Huisartsen, wijkverpleegkundigen, zorg, welzijn,bedrijven, etc. spelen een adviserende rol.


5. Toegankelijke en betaalbare accommodaties en voorzieningen

We willen betaalbare en toegankelijke accommodaties en een transparant tarievensysteem voor (ver)huur. Dat geldt zowel voor accommodaties en voorzieningen van de gemeente als van de verenigingen of andere organisaties. Bijdragen die maatschappelijkverantwoord zijn, worden gewaardeerd en beloond.


StichtingSPAL (Sportief ALbrandswaard) is gestart met de Nationale Diabetes Challenge 2020. De wandelingen zijn bedoeld voor mensen met diabetes, en voor mensen die nog niet lekker in hun vel zitten en wat meer willen bewegen en fitter willen worden. Door je aan te melden via Nationale Diabetes Challenge krijg je informatie over een gezonde leefstijl. Ook mensen die al mee wandelen kunnen en mogen zich aanmelden. StichtingSPAL is ook een van de ondertekenaars van het Akkoord van Albrandswaard en via Aad Wijntjes ook in de Kopgroep actief als trekker voor Gezonde leefstijl: iedere inwoner in beweging een van de punten van het Akkoord. Er hebben zich tot nu toe 4 personen ingeschreven en bewegen met een eigen wandelprogramma in een van de SPAL groepen. Een eigen reden - eigen motivatie om te bewegen en hebben de eerste stap gezet. Zie ook…. https://www.sportbalans.nl/nieuwsbrief-ndc.html en www.sportbalans.nl 

De vereniging Sportinstuif die wekelijks op de maandag en donderdag van 09.30 - 10.30 in sporthal Rhoon bewegingslessen verzorgd voor ouderen is in gesprek geraakt met de beheerders van de sporthallen Albrandswaard. De instructrice die wekelijks de lessen uitvoerd kon vanwege een operatie geen les meer geven tot het eind van het jaar. De vereniging zocht via de beheerders en het akkoord een nieuwe instructrice die uiteindelijk gevonden is. De 23 jarige Jamie Debets ( danslerares ) is bereidt gevonden om de lessen tot het eind van het jaar te verzorgen. 

De buurtsportcoaches uit Albrandswaard organiseren elke vrijdag een leuke fietsronde voor de leeftijd 40+. De deelnemers verzamelen rond 13.45-14.00 uur bij het Lokaal in Poortugaal. Om 14.00 uur start de fietsronde onder begeleiding van een buurtsportcoach. Er wordt ongeveer 1 - 1,5 uur gefietst. Bij terugkomst wordt er gezamenlijk een kopje koffie of thee gedronken en wordt er nog nagepraat over de fietsronde. De eerste vrijdag ( 2 Oktober ) begonnen ze met 3 deelnemers, afgelopen vrijdag ( 10 Oktober ) waren dit er al 9. www.albrandswaardactief.nl 

Akkoord van Albrandswaard

Neem contact met ons op via:

info@akkoordvanalbrandswaard.nl